Vesterbro-Frederiksberg lægeforening

Forside

En lægelige forening siden 1884

Hvis formål er at styrke kontakten mellem FAPS og PLOs medlemmer samt at bidrage til disse praktiserende lægers videruddannelse på tværs af specialerne.

Vedr. medlemskab se punktet Om Foreningen, kontigentet er 500,00 kr. årligt. Ved fremmøde til foreningens arrangementer kan der begæres refusion efter gældende takst fra efteruddannelsesfonden. 
De 4-5 årlige møder foregår på KPLL's lokaler, stockholmsgade 55, med mindre andet er angivet.